Sanatsever.net
Life is short, the art is long!

Eski Uygarlıkların Dilleri Seslendirildi

0 1.848

Merhaba değerli sanatsever.net takipçileri! Bu yazımda sizlere eski uygarlıkların dillerinden bahsedeceğim. Eski zamanlardaki insanlar nasıl konuşuyorlardı, hiç merak ettiniz mi? Eski uygarlıkların dilleri, konuşma örnekleri ile seslendirildi. Bu büyüleyici eski dillerin sesleriyle sizi başbaşa bırakacağım. Dinledikçe etkisinde kalabilirsiniz.

Göktürk Dili

Orta Asya’daki Türk’lerin ataları böyle konuşuyorlardı.

Viking Dili

Kuzeyin savaşçı denizcileri böyle konuşuyorlardı.

Hitit Dili

Söylenene göre 30.000’i aşkın çivi yazılı kil tabletten oluşan Boğazköy arşivinin en önemli dili, aşağı yukarı yüzde sekseni, Hitit dilidir.

Hititçe vatar “su”, İngilizce water “su”, Slav dillerinde voda “su”.

Antik Maya Dili

 

Aztek dil ailesine sokulan bu dil, Orta Amerika’da, özellikle Meksika’da bazı bölgelerde hala Mayalar’ın torunları olan 6,5 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır.

Kelt Dili

 

Urartu Dili

Mezopotamya’ya kullanılan bu dilin sesleriyle başbaşa.

Aztek Dili

Aztek dili de Maya dili gibi, sesleri belirten fonetik sembollerin ve ideogramların karışımından oluşmuştur. Yani bazı resim karakterleri sesleri ifade ederken, bazıları da nesneleri ve düşünceleri ifade ediyordu.

Akad Dili

Akad dili Mezopotamya’da, özellikle Babil ve Asur imparatoluğu’nda kullanılmıştır. Sami dilleri ailesine girer. M.Ö 3000-1000 yılları arasında konuşulmuştur.

Sümer Dili

Sümer dilini önce Sami dilleri ile, daha sonra Hind-Avrupa dilleri ile karşılaştırdılar.

Antik Mısır Dili

Mısır dili yazısı, rahatlıkla ayırt edilebilen 700’den fazla işaretten oluşmuştu. Her bir işaret, gerek özel bir nesneyi, gerekse belli bir sesi temsil ediyordu. Hiyeroglif yazısı soldan sağa ya da aşağıdan yukarıya yazılabilirdi. Hayvanların ya da insanların yüzleri sola dönükse soldan sağa, sağa dönükse sağdan sola okunurdu.

Assur Dili

 

2 bin yıldır kimse tarafından konuşulmuyor. Kil tabletleri ve taş yazıtları deşifre eden bilim insanları bu dili yeniden canlandırmak konusunda oldukça yol kat etti.

Antik Yunan Dili

Şu anki Yunanca’nın atası sayılmakla birlikte, Antik Yunanistan’da ve Doğu Akdeniz havzasında M.Ö. 9. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar konuşulmuş olan ölü bir dildir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.