Sanatsever.net
Life is short, the art is long!
Tarama Etiketi

İnternet Yayıncıları Derneği

Sanatsever İYAD üyesi oldu

İnternet sitemiz Sanatsever.net, bugün İnternet Yayıncıları Derneği (İYAD) üyesi oldu. 3 Mart 2016 tarihinde yapmış olduğumuz başvuruya olumlu yanıt veren ve üyeliğimizi onaylayan İnternet Yayıncıları Derneği’nin üyelerini, internet haber…